Monthly Archives: June 2011

Quỉ nước Nam, Vương đất Bắc! by D~


Chúng ta học sử Việt Nam thường được dạy rất kỹ về 2 trận thứ nhì (1285) và thứ ba (cuối 1287-1288), trong 3 trận nhà Trần đã đại thắng quân Nguyên. Riêng trận đầu tiên (dương lịch 1258), rất … Continue reading

| Tagged , | Leave a comment

01/07 China arrests 36 for fraud on Alibaba and other sites


Posted in Alibaba, China, e-Commerce, Fraud | Leave a comment

Quỉ nước Nam, Vương đất Bắc!


“Quỉ nước Nam, Vương đất Bắc!”hay Trí Tuệ, Dũng Cảm và Chiến Thắng « Năm đồng đổi lấy một xu,Người khôn đi học, thằng ngu làm thầy. »(Ca dao Việt Nam) Nhìn vào dòng dài của lịch sử nhân loại, … Continue reading

| Tagged , , | Leave a comment

01/07 Hội thảo Định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ Khóa XIII


Posted in CP khoa 13, dbnd, hoanthien cocau CP, Nghi dinh 13, Nghi dinh 14, Politic, Restructuring | Leave a comment

01/07 Phân công thành viên Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII


Posted in baocao CP, dbnd, Government Reports, PM, QH Khoa 13, tinhhinh KT-XH, vanphong CP | Leave a comment

01/07 Đặt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 trong tổng thể 5 năm của nhiệm kỳ QH Khóa XIII


Posted in dbnd, Law Building Program, Politic, Truong thi Mai, UB vdXH, UBTVQH | Leave a comment

01/10 President’s Message


Posted in NTTD, President Messages | Leave a comment