Monthly Archives: August 2009

20/08 Dân số Việt nam già trước khi giàu


ĐỜI SỐNG Thứ năm, 20/8/2009, 16:23 GMT+7 Ảnh: Hoàng Hà. Theo dự kiến đến năm 2015 nước ta mới bước vào giai đoạn dân số già, nhưng với tỷ lệ người trên 65 tuổi năm 2008 là 7,5% thì dân số … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

10/8 xử lý các vết rỉ, nứt trong hầm Kim Liên


Posted in JBSI, Kiem Lien, Taisei, Tapdoan | Leave a comment