Monthly Archives: March 2009

Thư gửi BDH Exryu Phap và Quí anh chi Exryu Pháp v/v Quỹ Hôi Ngộ


Re: [exryu-ww] Fw: BTC-No 19 Thư gửi BDH Exryu Phap và Quí anh chi Exryu Pháp v/v Quỹ Hôi Ngộ Posted By: dokhacuy Tue Mar 31, 2009 1:31 am | Options Congratulation anh Nguyen Doan Hung! Đúng la anh Hùng có … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , | Leave a comment

China with US Treasury holdings &US defence Technologies = CHINA vs VIET NAM


Posted By: dokhacuy  Sun Mar 15, 2009 8:05 pm Xin góp ý: 1. Về việc China ‘worried’ about US Treasury holdings Công khố phiếu của Bộ Tài Chính Liên Bang Mỷ hay nói một cách đơn giản là Quốc Trái Mỷ (QTM). Về vấn đề … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , | Leave a comment

Exryu-VN o+i! to chuc NHN 2010 nha! = URGENT =


Sat Mar 14, 2009 12:05 am Exryu-VN ơi, Anh Thuân, anh Mô, anh Thắng, anh Hồ Phùng, anh Đào công Phú, anh Lê Quang Tấn, anh Hà, anh Đỗ văn Dũng và các exryu-vn thân hửu khác ơi! Năm nay có một số … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , | Leave a comment

13/09 Navy Sends Destroyer to Protect Surveillance Ship After Incident in South China Sea


Posted in ASEAN-USA Biển Đông, South China Sea | Leave a comment

NHỮNG CHUYỆN NGHỊCH LÝ ĐẾN BUỒN CƯỜI RA NƯỚC MẮT


Fri Mar 13, 2009 Xin góp ý: NHỮNG CHUYỆN NGHỊCH LÝ ĐẾN BUỒN CƯỜI RA NƯỚC MẮT Hungary (hay các nước Đông Âu) và VN từng là quốc gia theo XNCH Marx. Ở những năm 90, Hungary đã chuyển sang chế độ … Continue reading

Posted in ? | Leave a comment

11/03 China announces sovereignty over South China Sea


Adjust font size:    According to the Global Times, China’s March 10 launch of the 4450 ton escort vessel “China Fishery Administration 311” in Guangzhou is a signal of China’s assertion of sovereignty over the South China Sea. China Fishery Administration 311. … Continue reading

Posted in Biển Đông, South China Sea | Tagged , , , | Leave a comment

[exryu-ww] KIẾN GIẢI CỦA MỘT NGƯỜI NHẬT VỀ ÔNG HỒ


Posted By: dokhacuy  Tue Mar 3, 2009 11:28 am Anh Luong Vo thân, Tôi vẫn trao đổi về những vấn đề chính trị, tôn giáo, văn hóa trên diển đàn exryu-ww-forum với các anh Dzung, anh DTK. Dù khác chính kiến, tôi vẫn tôn trọng … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , | Leave a comment