Monthly Archives: November 2008

[Exryu-ww-Forum] World Leaders Vow Joint Push to Aid Economy


Posted By: dokhacuy  Thu Nov 20, 2008 1:58 am Anh DTK và các bạn thân mến, Cám ơn các lời góp ý của anh DTK. Trước hết xin được nói với anh DTK là tôi không hề bi quan. Cũng … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , , | Leave a comment

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Posted in BKHDT, Nghi dinh, ODA | Leave a comment

Thi. Truong va Nha Nuoc


Posted By: dokhacuy Sat Nov 1, 2008 DDi’nh chi’nh Decarte (sai)  –>  Ricardo (dung) Keyn  —>  Keynes From: Uy Do khac <dokhacuy@…> To: Exryu-ww Forum <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; exryu-ww@yahoogroups.com Sent: Tuesday, October 28, 2008 10:22:34 PM Subject: [Exryu-ww-Forum] Thi. Truong va Nha Nuoc Nhà nước, giai … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , | Leave a comment