Monthly Archives: October 2008

31/02/2008 Dung Quat IP – Quang Ngai


Advertisements

Posted in Industrial Park, SGI | Leave a comment

07/10 Chin-su – hạt nêm không bột ngọt


Posted in Food Industry, Healthcare Market, MASAN, Tapdoan | Tagged , | Leave a comment

Tuần lể ưu buồn nhất


đề phụ: “Quà của Bush, thối khắp thế giới”  Posted By: dokhacuy  Fri Oct 3, 2008 9:42 pm  Lời nói đầu: Bài này tôi xin góp ý kiến về cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng thấy đang diển tiến, … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , , | Leave a comment