Monthly Archives: April 2008

NCLP – 2008.04 – Tăng cường xây dựng Đảng – yếu tố quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa


Tăng cường xây dựng Đảng – yếu tố quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa LTS. Ngày 29/01/2008, tại Hội nghị Đảng bộ cơ … Continue reading

Posted in Dang CSVN, Lập pháp, Pháp chế | Leave a comment

Lương Triều Vỹ bất ngờ vì cảnh sex trong ‘Sắc giới’


19/4/2008 Ngôi sao điện ảnh Hong Kong tiết lộ, trước khi quay, anh không hề biết bộ phim của đạo diễn Lý An có nhiều cảnh nóng đến thế. > Lý An, Lương Triều Vỹ cùng run khi quay ‘Sắc giới’/ Lưu … Continue reading

Posted in celeb, Stars | Tagged , | Leave a comment

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay


Posted in BCHTW, Dang CSVN, Nghi Quyet, Report | Leave a comment

Thang Duy đổi đời sau ‘Sắc giới’


15/4/2008 Từ khi tham gia bộ phim của đạo diễn Lý An và gây ấn tượng với những cảnh sex cùng Lương Triều Vỹ, nữ diễn viên 29 tuổi của Trung Quốc dần quen với danh vọng và tiền bạc. Thang Duy … Continue reading

Posted in celeb, Stars | Tagged , | Leave a comment

Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Sài Gòn Tướng Cao Văn Viên: Lời Thú Nhận Muộn Màng


Posted in Vietnam War, VN history | Tagged , , , | Leave a comment